HEJ ALLIHOPA!

Det har nästan gått ett år sedan vår senaste uppdatering.

Det är ganska länge om vi ska vara ärliga...men det har gett oss som gemenskap en möjlighet att investera tankar och energi för att brottas med några av de frågor och ideér vi berättade om i december förra året. Denna tiden har kommit med nya förändringar och vi har börjat röra oss framåt i den riktning vi vill gå mot i framtiden. Syftet med den här uppdateringen är att berätta om några av de viktiga delarna av den resan vi har varit på.


Men, innan vi går vidare. Tack! Tack för hur ni har varit med och burit Restenäs i era hjärtan genom åren. Och tack i förväg för att ni tar er tiden att läsa vad vi skrivit här i uppdateringen.

SB-art1.png
bolt.png

Entreprenörskaps-andan: en katalysator för omformningen av vårt arbete.

VI BLICKAR FRAMÅT

Guds hjärta & avsikter för den kommande generationen.

När vi ser på världen ser vi en växande våg av unga människor som letar efter nya vägar. De ser världen för vad den är, full av svårigheter och brustenhet. Samtidigt ser de också att den är full av skönhet och potential. De längtar efter att få bidra med både helande och återupprättande av det som är trasigt. De vill, tillsammans med Gud och andra, använda sina gåvor och talanger för att skapa nya, hoppfulla lösningar på problemen mänskligheten möter idag.


De förstår och tror att de är kallade att vara världens ljus och salt, att de ska leva ut evangeliet oavsett vilket sammanhang Gud kallar dem till. De vet att deras tro är tänkt att vara mer än bara söndagskristendom. Att tron ska vara källan för att leva liv av hopp där de kan tala sanning in i deras samhällen, städer och kulturer.

mini-spark.png

Det är precis här vi ser den här

entreprenörskaps-andan passa in...

LITE PERSPEKTIV

Gammal visdom i en

ny förpackning.

Vi tror att entreprenörskap är en grundsten i mänsklig utveckling. Det är kreativitet och innovation förankrat i evangeliet som utmanar status quo och kämpar för att dra samhällen ur cirklar av lögner, fattigdom, orättvisa och hopplöshet.


Vi har sett vilken betydelsefull påverkan även små projekt kan ha på människors hjärtan och tankar. Ett exempel är en familj som tidigare jobbat på Restenäs som startade ett liten företag som förser med jobb och rättvisa löner för kvinnor i Nepal.
 

Ett annat exempel från Indien år 1818. En kristen missionär vid namn William Carey, som av många anses vara “fadern för modern mission”, använde praktisk innovation och kreativitet för att bana väg för det första examens-berättigade universitet i Asien.
 

Entreprenörskap och att nå ut till de onådda är enligt Guds design, nära sammankopplat. Entreprenörskap är ett tankesätt som säger “Vad har jag i mina händer? Vilka är behoven runt om mig? Och hur kan jag, med mina gåvor och talanger, möta de behoven på ett sätt som förhärligar Gud och leder andra till Honom?”


Termen “entreprenörskap” kan ses som ett modernt begrepp, men vi tror att idéerna det omfattar helt enkelt leder oss tillbaka till den rollen Gud alltid avsett för oss troende att ha: att vara ljus och salt i världen.

bolt.png

Allt detta har lett oss till att fråga

oss själva: tänk om?

Tänk om vi skulle använda vår enorma egendom som en kreativ plats att inspirera, träna och utrusta unga människor att utveckla, starta och driva konkreta entreprenörssatsningar, allt för att se jorden mer lik himlen? Ett kreativt center med längtan och visionen att möta behoven i vårt lokala och globala samhälle.

what-if-.png

This question became the fuel for the the vision we are moving towards as a community.

En vision vi kallar SPARKBOX.

logo7.png

Sparkbox är visionen vi har för Restenäs. Det är drömmen vi har om att växa till en gemenskap av pionjärer och entreprenörer här på Sveriges västkust. Tillsammans och med Gud är vi överlåtna till att forma och utveckla hållbara lösningar på problemen vi möter i världen idag. Och genom allt detta vill vi inspirera och utrusta unga människor med sanningen i evangeliet, så att de kan se och lära sig bygga en bättre morgondag, en som manifesterar vår Faders rika både lokalt och globalt.


Som en gemenskap tror vi på den enorma kreativa potentialen i alla individer. Det finns Gudsinspirerade, innovativa ideér där ute som bara väntar på att explodera, som en låda med krut.

mini-spark.png

Allt de behöver är en “gnista”.
 

Föreställ er hur det här skulle kunna se ut

på Restenäs... och utomlands!

...att starta ett småskalig jordbruk med matproduktion, där man tar sig an utmaningar som utbredd fattigdom, svält och undernäring, samtidigt som man kan vara en röst för sanning och hopp i den nuvarande polariserade klimatdebatten...


...att starta en musikstudio där man förbereder framtida musiker & artister genom att gå med dem på deras kreativa resa, att få se dem formas till män och kvinnor av sanning, individer som kommer skriva nya sånger och melodier som kommer inspirera den kommande generationen...


...att starta ett community-kök där man kan hjälpa människor återupptäcka vänskapen runt bordet och konsten av att förbereda mat som talar både till mage och själ. Att få vara en kraft för att att bygga gemenskap i ett samhälle plågat av isolering, ensamhet och individualism…


... att starta en dansstudio, där man formar artister som kommer hjälpa människor återkoppla med skönheten och styrkan i deras egna kroppar, samtidigt som man lär sig berätta mäktiga berättelser genom rörelser och rytm…


...att starta en höghöjdsbana där man inspirerar människor att övervinna sina rädslor, att tro på sig själv och att lära sig arbeta i team...


Detta är bara några få exempel på vad vi har tänkt på och vi tror att detta bara är toppen på isberget. Vi tror att Sparkbox är ska vara en plats för kreativitet och innovation, ett hem för en mångfald av projekt och ideér som inspireras från Guds hjärta för den tid vi är i. Genom dessa satsningar, projekt och ideér är vårt hjärta att tänka om i hur vi som troende kan bemöta och välsigna samhället runt om oss, både nära och långt bort, samtidigt som vi tänker om i hur vi kan inspirera, träna och utrusta dagens ungdomar att förstå deras unika roll och kallelse för att bygga Guds rike.

RESTENÄS LÅNGA HISTORIA...

...och hur Sparkbox knyter allt samman.

När vi ser tillbaka på Restenäs historia kan vi se hur Gud har gett oss många nycklar för att hjälpa oss förena vårt arbete. Oavsett om det har varit att se denna platsen bli ett stort University of the Nations campus, att sända människor till de minst nådda och mest utsatta, eller att inspirera och mobilisera kyrkan i Sverige, speciellt ungdomar. Alla dessa delar har haft och kommer fortsätta ha en central roll i framtiden för Restenäs. Många har ägnat år för att se dessa Gudsinspirerade delar bli verklighet, i och genom Restenäs, och när vi nu ser in i framtiden är det med tacksamhet i våra hjärtan vi ser på allt som har gjorts på denna platsen de senaste 40 åren. Vi tror att Gud har gett oss en ny nyckel, genom entreprenörskap och Sparbox-visionen. Ett nytt sätt att föra samman de tidigare nämnda delarna på ett sätt som fångar både hjärtan och sinnen hos den kommande generationen.

playground-diagram.png

SAMLA

BYGGA

DRIVA

INSPIRERA

TRÄNA

SÄTTA IGÅNG

Enkelt förklarat är Sparkbox inget mål i sig själv. Det är en holistisk plattform där vi siktar på att samla likasinnade människor för att kunna bygga entreprenörssatsningar och projekt och driva dem på ett sätt som verkligen kan välsigna vår värld - här på vår egen bakgård, men också där ute, i vårt globala grannskap. När vi lever, arbetar och skapar på detta sättet vill vi bjuda in den kommande generationen att gå med oss, så att vi kan inspirera, träna och utrusta dem att gå ut och göra samma sak. Genom alla dessa galna, riskfyllda och livliga satsningarna och detta entreprenörs-center, är vår förhoppning att få se liv förvandlas genom Guds sanning och kärlek, att få se ännu fler individer och samhällen få “gnistan” att fånga visionen och tankesättet som är Sparkbox.

bolt.png

“ Det måste börja någonstans. Det måste börja någon gång. Var är bättre än här? När är bättre än nu? ”

SÅ HÄR VILL VI BÖRJA

Här är vår plan för det kommande året.

SPARKBOX DTS &

KALLA PÅ DE MODIGA

mobilize.png

+

 BLÓM DESIGNKOLLEKTIV:

VÅRT PILOTTEAM

blóm.png

Att ha en vision är bara början. Under det kommande året kommer vi att gå ut och möta unga människor, höra deras drömmar och utmaningar, och berätta för dem om ideérna som har inspirerat Sparkbox-visionen. Vi vill börja med att plantera frön, men också utmana unga människor att på allvar utvärdera var de är i livet och vad de tror Gud kallar dem till. Utifrån det vill vi bjuda in dem till detta kreativa center vi bygger, och börja med en Sparkbox DTS som vi kommer ha i september 2020. Kanske ännu viktigare, vi vill utmana dem till att tänka på vad som är möjligt när de tar ett steg ut i tro för att skapa framtiden tillsammans med Gud.


Vi vill också kalla på UMUare att komma, de som står vid ett vägskäl och är redo att ta sig an en ny utmaning. Vi tror att Sparbox-visionen är bredare än våra nuvarande medarbetare och vi vill använda de kommande månaderna för att prata med och bjuda in andra modiga själar som kan tänka sig komma och gå med oss på denna resan. Vi vill hjälpa människor att förstå mer av hur liv, gemenskap, arbete och kreativitet kan ser ut i ett sammanhang som Sparkbox och se hur deras drömmar och visioner skulle kunna hitta ett hem i Restenäs.

Vi kommer även använda den här tiden till att starta Blóm, Sparkbox första officiella team. Blóm är en designkollektiv byggt av individer som tror att varje individ på jorden har ett unikt bidrag till vår värld. Deras passion är att hjälpa människor upptäcka denna sanningen. De använder design och kreativt tänkande som metod för att hjälpa människor, projekt och organisationer att utforska hur man kan arbeta med att möta samhällsproblem, skapa värde, bygga gemenskap och få se liv förvandlade av Guds kärlek och sanning. Blóm jobbar för närvarande med att renovera bottenvåningen på Vita Huset och kommer använda detta utrymmet som en plattform för inspiration, kreativitet och gemenskap.

Kortfattat kommer det kommande året handla om att skapa momentum mot framtiden. Vi har planterat frön för Sparkbox de gångna månaderna och nu behöver vi vattna och lita på att Gud låter skörden växa upp i rätt tid.
 

EN VIKTIG DETALJ

Ett nytt namn

& visuell identitet.

När vi har bett och sökt Gud under det gångna året har vi känt att Han har uppmuntrat oss till att göra något frimodigt i samband med de förändringar vi står inför här på Restenäs. Det är därför vi har Sparkbox som ett nytt namn och visuell identitet för hela vårt arbete. Ett namn som beskriver kärnan i vad vi aspirerar efter att bli och vad vi vill se på Restenäs.


Med det sagt, vi är fortfarande UMU. Vi är fortfarande på Restenäs. Det kommer inte att förändras. Skillnaden är att vi kommer använda namnet Sparkbox tillsammans med UMU Restenäs för att kommunicera vår nya identitet och vision.

logo-explained.png

VI GÖR DET HÄR TILLSAMMANS!

Who will

join us on

this journey?

Vi är peppade och förväntansfulla inför den här nya tiden, men vi vill också vara tydliga med att vi förstår att det fortfarande finns stora utmaningar framför oss. Få medarbetare och ekonomiska utmaningar, då vi står inför stora obligatoriska projekt, är fortfarande ett problem, och det finns även andra utmaningar framför oss när det kommer till att starta igång Sparbox. Hade ni varit villiga att stå med oss i bön och kanske även ge ekonomiskt när vi nu seglar in i den här nya säsongen?


En nyckel för att kunna se den här visionen ta fart är att se en ny våg av människor som bär på den här entreprenörs-andan ta steget och bli en del av oss. Individer som bär på nya kreativa ideér för att se vårt samhället förvandlas av Guds rike. Kanske är det du?
 

Vi längtar efter att välkomna nästa generations banbrytare här på Restenäs!

bolt.png

Tack för att du står

med oss i den här nya tiden!

isak.png

Isak Oscarsson

Michael Fischer

debbie.png

Debbie Lannap

Mikael Lamberth

mik.png

Mikaël Boucher

Sparkbox - YWAM Restenäs leadership council, together with the community.