MAGGIE /

SVERIGE

DTS 2016 - 2017

“Under min DTS insåg jag hur mycket Gud vill vara involverad i varje del av mitt liv. Jag har lärt mig  att det inte bara handlar om att söka Honom utan också lyda, och det kräver mycket tillit från mig. Men Gud litar helt på mig så varför kan inte jag lita helt på Honom? När jag helt och fullt söker, helt och fullt litar på och helt och fullt lyder Gud, då finner jag sann vägledning, frihet och frid.“

REDO FÖR ETT ÄVENTYR?

En lärjungaskola är en sexmånaders kurs där du får lära känna Gud på ett djupare sätt. Att vara i Hans närvaro, bli uppmuntrad uppbyggd i din egen identitet, förstå vem Han har skapat dig till och hur du kan vara en välsignelse för den här världen. Där kan du även börja få Guds hjärta för nationerna och växa i din passion för att förmedla Hans kärlek och hopp till dem som aldrig har hört eller sett de goda nyheterna!

 

Världen är en stor plats och vår önskan med DTS är att hjälpa dig upptäcka din roll i missionsbefallningen genom att använda dina unika gåvor och färdigheter för att vara salt och ljus i den här behövande världen. Så gör dig redo för ett livsförvandlande äventyr: vi åker till jordens yttersta gräns!

 
 
 

SNABBFAKTA

Startdatum: 12 september 2019

Slutdatum: 29 februari 2020

Lektionsdel: 35 000 kr

Missionsresa :11 000 kr + flyg

Tvåspråkig - Svenska & Engelska

24 poäng med

University of the Nations

Du ska ha fyllt 18 år

 

LEKTIONSDEL

Lektionsdelen består av 12 veckors undervisning med talare som berättar utifrån sin personliga vandring med Gud utifrån ett stort urval av ämnen. Du kommer att vara del av en miljö uppbyggd för lärande i en gemenskap av troende som också längtar efter att lära känna Gud och göra Honom känd till jordens yttersta gräns.

Under lektionsdelen ligger särskilt fokus på:

ATT SÄTTA GUD FÖRST: Genom undervisning, personlig tid med Gud och gemensam lovsång och bön kommer du lära dig att leva med Gud och relationen med Honom i centrum. Du kommer bli utmanad att sätta Honom framför allt annat.

 

ATT BLI MER LIK KRISTUS: Genom undervisning, gemenskap med andra och vägledning från ledarna kommer du bli utmanad att bli mer lik Kristus. Att likna honom i karaktär, handling och i hur du relaterar till andra.

 

BLI UTRUSTAD FÖR TJÄNST: Genom både undervisning och praktik kommer du bli utrustad för att kunna välsigna andra och använda de unika gåvor som Gud lagt ner i dig. Du kommer lära dig att höra Hans röst att samarbeta med Den Helige Ande för att föra Hans rike framåt, vart Han än kallar dig.

 

ATT VERKA FÖR ETT STÖRRE HJÄRTA FÖR DE ONÅDDA: Genom förståelse för att varje individ är värdefull och Guds hjärta för de förlorade. Du kommer utveckla en längtan att hjälpa dem i nöd och att nå ut till dem som aldrig har hört Hans namn.

ÄMNEN PER VECKA

 

1 - ATT HÖRA GUDS RÖST

Gud kommunicerar med alla för att kunna ha en relation. Du kommer lära dig att förstå och känna igen olika sätt som Gud kommunicerar på.

 

2 - GUDS KARAKTÄR OCH NATUR

Vad vi tror om Gud kommer påverka hur vi älskar Honom och litar på Honom. Den här veckan uppmuntrar Dig att brottas med och gensvara till vem Han är.

 

3 - MISSION

Kallelsen att gå ut gäller alla kristna. Vi lär oss om tillståndet i världen idag och Guds hjärta att nå alla människor.

 

4 - HELIGE ANDE

Den Helige Ande är sänd för att vägleda och ge kraft till de troende. Du kommer lära dig om personen Den Helige Ande och hur Han verkar i oss.

 

​5 - RELATIONER

Relationer är grunden i allt vi gör. Den här veckan ger oss ett bibliskt perspektiv om hur vi kan älska Gud och varandra.

 

6 - EVANGELISATION

Den här veckan kommer att uppmuntra och utmana dig att dela evangeliet med andra. Du kommer få praktiska råd och metoder för att dela evangeliet.

 

7 - NIKO

NIKO är ett femdagarsprogram i naturen för ledarskapsträning där du får ta risker och upptäcka mer om vem Gud har skapat dig till.

 

8 - DE TVÅ KUNGARIKENA

Jesus undervisade alltid om Guds rike. Men vad är riket och hur är det annorlunda gentemo världens rike?

 

9 - IDENTITET

Att förstå vem vi är i Kristus är en av de mest livsförvandlande insikterna vi kan komma till. Vad betyder det att vi är Guds söner och döttrar och att vi är helgade?

 

10 - BIBLISK VÄRLDSBILD

Gud vill vara en del av varje område i våra liv. Han har planer för din familj, skola, arbetsplats och till och med sport. Men vad är hans tankar och planer?


 

11 - ANDLIG AUKTORITET

Den här veckan undervisar oss hur vi lever ut den auktoritet som vi har fått som troende.

BLI MER LIK JESUS,

I EN LEV & LÄR MILJÖ.

ETT LÄRNADE SOM

GÅR BORTOM KLASSRUMMEN

Inom YWAM har vi en holistisk syn på lärande. Vi ser att man måste leva ut vad man lär sig och att personlig tillväxt inte bara sker i klassrummet utan också genom tjänande, i gemenskap, mentorskap, egen tid med Gud, lovsång och tillbedjan, small groups och mycket mer. Under hela lektionsdelen kommer alla dessa delar vävas in i schemat. På grund av detta pågår DTS inte bara under dagtid. Kvällar och helger är också en viktigt del där elever kan diskutera, vässa och lärjungaträna varandra.

DIN KALLELSE SOM

SALT & LJUS TILL

EN BRUSTEN VÄRLD.

MISSIONSRESA

Efter tre månader av undervisning kommer din DTS att åka på en 12 veckors missionsresa till en annan kultur. Genom både ord och handling får eleverna privilegiet att dela Jesu kärlek med andra och får verkligen vara Hans händer och fötter i en brusten värld. Ditt team på missionsresan kommer tjäna de förlorade var de än är och dela Kristi hopp på många olika sätt. Det kan vara genom evangelisation, lärjungaträning, sport, drama, arbete med ungdomar, undervisning, musik, praktisk tjänst, bön med mera. Teamen jobbar tillsammans med lokala kyrkor, YWAM-arbeten och långtidsmissionärer för att stärka och uppmuntra deras arbete. Missionsresan är en spännande tid av risk och äventyr under tiden man tjänar de lokala troende, förändrar liv och påverkar samhället med Jesu kärlek.

DTS KURS LEDAREN

SÄG HEJ TILL JOSEPH OBERG...

Hej! Jag heter Joseph och kommer vara en av ledarna för Frontier DTS här på Restenäs. I början av 2016 kom jag till det vackra Sverige och gjorde min DTS här på Restenäs. Under den tiden lärde jag mig att höra Guds röst och kom närmare Honom än jag någonsin kunnat drömma om. Sedan dess har jag blivit väldigt brinnande för att sprida Guds rike till jordens alla hörn och se folk och kulturer bli förnyade av Hans stora kärlek, nåd och vishet. Vi vill bjuda med dig på det fantastiska äventyret det är att upptäcka vem Gud är, vem Han har skapat dig till och det syfte som Han har tänkt ut för just dig. Var stark och
modig, och lita på att det bästa du kan göra med ditt liv är att lägga det i Guds händer.

ÄR DU REDO FÖR EN DITT NÄSTA STEG?

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
 

Håll dig updaterad.

SBlogowhite.png

FIND YOUR WAY AROUND

LET'S GET SOCIAL

COME & VISIT!

SPARKBOX - YWAM RESTENÄS

Restenäs 239, 459 93

Ljungskile, Sweden

0522-210 20

info@ywamrestenas.se

A ministry of YWAM International

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️💛⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

A ministry of A ministry of A ministry of